В България има 18 вида змии, като 7 от тях произвеждат отрова!

Запомнете! Всяко отнемане на влечуго от дивото и отглеждането му в терариумни условия, без научни цели е престъпление!

Те са застрашен вид и са записани в ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ !  

Вдлъбнаточелият смок / Malpolon monspessulanus / е сравнително едра змия от семейство Смокообразни (Colubridae). Достига до 2 m дължина, а най-големият екземпляр, намиран в България, е дълъг 157 cm. Окраската на гърба варира от тъмно- до светлосива, а младите индивиди са пъстри. Нарича се вдлъбнаточел поради факта, че надочните му щитчета са изпъкнали.

Храни се предимно с гущери, поради което в някои краища на България го наричат змия-гущерница. В менюто му влизат също и гризачи, дори змии, включително други вдлъбнаточели смокове и пепелянки.

В България се среща по долината на река Струма на юг от град Симитли, в Източните Родопи, около Хасково, Харманли и Свиленград, по Черноморието южно от Бургас и в Странджа. В България е защитен от Закона за биологичното разнообразие, а също и по силата на приложение III на Бернската конвенция. Вдлъбнаточелия смок притежават слаба отрова, зъбите му са разположени много назад в устната кухина и действително е почти невъзможно да я инжектират при ухапване на човек.

Пепелянката /Vipera ammodytes/ е вид змия от семейство Отровници (Viperidae), разпространена на Балканите и в част от Близкия изток. Тя се смята за една от опасните европейски змии, заради дългите си зъби (до 13 mm) и сравнително силната отрова, но за човек и едри животни не е опасна. . Достига дължина до 50 – 70 cm, изключително рядко над 100 cm. Максималната дължина на женските е по-малка, отколкото на мъжките, макар че средният им размер е по-голям.Максималният размер зависи и от подвида, като северните форми са по-едри от южните. Този вид се среща в цяла България до 1450 m надморска височина.

Изключение правят някои високи полета в западната част на страната, макар че присъства по съседните планински склонове. Активна предимно през деня, в низините и при топло време – също и нощем. Храни се главно с дребни бозайници и птици, по-младите екземпляри – с гущери. Понякога яде и змии, включително други пепелянки. Прекарва 2 до 6 месеца в зимен сън. Пепелянката не снася яйца, а е живораждаща.

Пепелянката е като цяло летаргична и не особено агресивна, като рядко хапе без значително дразнение (неволно настъпване, опит за улавяне). Когато е изненадана, може да реагира по различни начини – да остане неподвижна, да изсъска и да избяга или незабавно да се опита да хапе, много често прави сухо нападение, където само имитира, че хапе ( пести отровата си за плячката си). Страхлива змия и ако не се почувства застрашена избягва контакт с човек.

ВАЖНО! : Отличителен белег на пепелянката е рогчето на върха на муцуната. Среща се на по-ниска надморска височина, а усойницата – на висока. Има два вида у нас – зеленоопашата и червеноопашата.

Противно на разпространената информация, при ухапване от пепелянка или усойница често симптомите могат да отминат дори без лекарска намеса. Въпреки това, хубаво е да се потърси лекарска помощ, за всеки случай. До летален изход може да се стигне при възрастни хора с влошено здраве и малки деца със сърдечни проблеми или податливи на много алергии. Годишно фаталните изходи при ухапване от змии са около 80 000 – 130 000 за света. В Европа, за разлика от останалия свят, годишно има само по 3-4 случая, което е изключително малка част, в България са още по-малко.

Усойницата / Vipera berus / има сравнително дебело тяло, като възрастните достигат средна дължина 55 cm. Максималната дължина варира според региона, като в Швеция са регистрирани най-големите екземпляри с дължина 104 cm. Главата е едра и добре изявена, почти плоска и вертикална отстрани, с очертан ръб на муцуната.

Този вид може да бъде с различни цветове – има сиви, кафяви, жълтеникави и дори напълно черни индивиди. Характерна е тъмната зигзагообразна ивица по дължината на гърба, която при черните индивиди не се забелязва.

Като цяло усойницата не е агресивен вид, а е по-скоро страхлива и хапе само когато е застрашена. В много случаи ухапванията са след настъпване или нападение от наша страна на змията. Тя обикновено се укрива при признаци на опасност, но когато те изчезнат се връща, често на същото място. Когато е заплашена, предната част на тялото се извива в S-образна форма, подготвяйки се за нападение. Понякога усойниците показват присъствието си със силно и постоянно съскане, като често такива индивиди се оказват бременни женски. Отровата на усойницата е силно токсична, но поради факта, че инжектира твърде малко количество от нея (10-18 mg при екземпляри с дължина 48-62 cm), ухапването рядко е смъртоносно, неприятен е ефектът след това, който наподобява изгаряне на мястото, но минава до няколко дни.

Изключително студоустойчивo влечуго, което прекарва зимата в зимен сън, в меки зимни дни те излизат на повърхността, за да се припичат, като често дори се придвижват през снега. Среща се чак в Скандинавия и Сибир. При опит усойници са замразени шоково на -4 градуса по Целзий, след което 9 от 10 оцелели. При бавно и продължително излагане на минусови температури нито една не издържала. Ключово за оцеляването им е намирането на подходящо място за хибернация. В България е установена в Стара планина (от района на Чупрене до Карнобатската планина), Витоша, Рила, Пирин, Осоговската планина, високите части на Родопите, Същинска Средна гора и Люлин, като са регистрирани представители на два подвида – V. b. berus и V. b. bosniensis. В Северен Пирин, Средна и Източна Стара планина и някои части на Родопите се среща напълно черна меланистична форма. Среща се в разнообразни местности – сипеи, каменисти склонове, по краищата на горите и други, както и във влажни местности, като мочурища и край потоци, езера и вирове. В южната част на ареала може да бъде открита във влажни места в низините или на голяма надморска височина. Усойницата е активна главно през деня, особено в северната част на ареала. Движи се предимно по земята, макар че са наблюдавани случаи, в които се катери по стръмни склонове или в ниски храсти, за да се припича или търси храна. Основната храна на усойницата са дребни бозайници, като мишки, полевки и земеровки, както и гущери. Понякога улавя слепоци и дори къртици, както и земноводни – жаби, тритони и дъждовници. Наблюдавани са случаи, в които яде птици и яйцата им, като се изкачва по храстите до гнездата. Малките се хранят с дребни бозайници, малки гущери и жаби, както и насекоми, червеи и паяци. След като достигнат дължина около 30 cm диетата им започва да прилича на тази на възрастните.

Медянката /C. austriaca/ е малка неотровна змия, която хапе, когато се чувства заплашена. Хората често я бъркат с пепелянката, мислейки, че е отровна. Медянката прилича на пепелянката, но информираният човек не би ги сбъркал! Тя няма рогче на носа. Типично поведение за вида е силното съскане и дуене, когато се почувства застрашена. 

На дължина достига до 65 cm, в много редки случаи – до 90 cm. На цвят е сива, понякога с кафеникав оттенък, но има и форми с бакъреночервена окраска, откъдето идва и името „медянка“.

По гърба си има неправилни тъмни петна, наподобяващи слабо зигзаговидната окраска на усойницата, поради което неопитни хора я бъркат с нея и неоправдано я смятат за опасна. Лесно се отличава от другите наши змии по тъмната ивица, която преминава през окото. В България е разпространена в цялата страна до надморска височина 1600 m. В региона на София се среща в планина Плана и Витоша. Предпочита редки гори в близост до скалисти местности и сипеи. При заплаха понякога използва подземните тунелите на червеите, за да се скрие.

Активна е през деня и се храни главно с гущери. По-едрите екземпляри ядат и гризачи и насекомоядни, рядко жаби и малките на птици. В края на лятото или началото на есента женските раждат 2 до 15 малки, които са дълги 125 – 170 mm.

Леопардовият смок / Zamenis situla / е рядка, но изключително красива змия. Не е отровна, светла е, обсипана е с малки черни петна и по-големи черни кръгове, ограждащи червеникави петна. Цветът на очите е идентичен с тона на червеникавите петна. Тялото на леопардовия смок достига на дължина до 110 cm. При пъстрата форма светлокафявият гръб е осеян с големи, овални по форма червенокафяви или яркочервени петна, очертани с черна ивица. Черни петна има и странично на тялотоКоремът е бял, с множество шахматно разположени черни петнаТези петна понякога образуват надлъжна ивица

В България се среща по долината на Струма до Кресненския пролом на север и в района на Созопол. До началото на 20 век е съществувало и находище край Асеновград. Обитава обрасли с треви и храсти сухи и топли скалисти местности. През лятото е активен главно през нощта, а през деня се укрива под камъни или храсти. Храни се главно с дребни гризачи и насекомоядни, по-рядко с гущери, малки на птици и други. Женската снася 2-4 обли яйца най-често през първата половина на юли с размер около 36 мм

Котешката змия / Telescopus fallax/ не случайно носи това име. Причините са две – очите на този вид са с продълговати зеници, приличащи на котешки, а самата змия е сива с черни петна, като много наподобява котешка опашка. В България е защитен от Закона за биологичното разнообразие, а също и по силата на приложение III на Бернската конвенция.

Тя се храни с дребни гущери и гризачи, които умъртвява, използвайки две „оръжия“ – първо се увива около тях, за да ограничи движенията им, а след това ги умъртвява с отровата си. Много леко отровна, зъбите й са разположени в задния край на горната челюст, поради което за човека е напълно безопасна. Когато е застрашена, хапе, но общо взето е плашлива змия, която бърза да се скрие в случай на опасност.

Червейницата / Typhlops vermicularis/ е уникална змия. Прилича много на дъждовен червей, много е малка и се храни с мравки. Живее в почвата, а опашката и главата на тази змия се различават трудно. Достига дължина до 35 – 40 cm. Разпространена е в югозападните части на Централна Азия (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, части от Пакистан), Иран, Ирак, района на Кавказ, Турция и Кипър, южните части на Балканския полуостров, включително по-голямата част от Албания и Македония и южната част на Тракия.

В България се среща в южната част на долината на Струма, Източните Родопи, около Харманли и Свиленград и по Черноморието южно от Созопол. В миналото е съществувало и находище при село Варвара, Пазарджишко, което е унищожено.

Този вид предпочита сухи местности с тревиста растителност и редки храсти. Прекарва почти целия си живот под земята, като излиза на повърхността при топло и влажно време, най-често нощем. При засушавания навлиза в почвата на дълбочина 1,20 m и повече. Основната ѝ храна са какавидите на мравки, по-рядко се храни с мравки и други дребни членестоноги. В началото на август снася 4 – 7 яйца. Тя е сляпа, като се допуска, че очите ѝ различават само светло от тъмно. Тя не хапе и не е отровна. Разпространеното мнение, че изложена на слънчева светлина умира, не отговаря на истината.

Пясъчната (турска) боа / Eryx jaculus / е единственият представител на семейство Боидни (Boidae), срещащ се в най-южните райони на България. Въпреки, че е боа, тя не е с размерите на боите, които виждаме по научнопопулярните предавания. Достига дължина 50-75 cm.

Изключително добронамерена е и не се плаши лесно, човек спокойно може да я хване, но трябва да знаете, че отделя лек мускус, който лепне и мирише много леко. Това й служи като защитна реакция, за да не бъде изядена.

Не е отровна и рядко хапе ( не болезнено за човека) при улавяне. Тя е един от най-застрашениете видове влечуги в България.

Гърбът на змията е жълтеникаво-кафяв с неправилни по-светли петна, които се редуват с по-тъмни. Коремът е по-светъл с тъмни петънца. Опашката е много къса с тъп край, очите са малки. Малко щитче, разположено над устата, като лопатка, помага на змията да се заравя в почвата.

Едно от любимите места на пясъчната боа е пясъка, където лесно се заравя и се движи под него. Обитава и каменисти места, рохки и песъчливи почви, бедни на растителност. През деня се крие в почвата, а през нощта излиза на лов. Храни се главно с гризачи, гущери и насекоми. Женските раждат по няколко малки в края на лятото или началото на есента.

Черновратата стрелушка / Platyceps collaris / е най-късно откритият вид змия и влечуго в България. За пръв път е установен през 1972 г. Не е отровна и е изключително красива и рядка! Срещаща се в Източното Средиземноморие, както и в България.

Достига на дължина до 1 m и наподобява сродната стрелушка (Coluber najadum).

Черновратата стрелушката е разпространена в северозападните и южните части на Мала Азия и по източното крайбрежие на Средиземно море до Йордания.

В Европа е известен от няколко находища около Истанбул, които вероятно са унищожени от разрастването на града. През 1972 година два екземпляра са събрани от Владимир Ценов в околностите на град Царево (тогава Мичурин) и доставени на природонаучния музей в София, но са регистрирани като Coluber najadum. През 1979 видът е отново установен и вече правилно описан като Coluber rubriceps в България, като става най-скоро откритото влечуго в страната. Среща се в ограничен район в близост до брега на Черно море между Созопол и Ахтопол.

Черновратата стрелушка предпочита скалисти местности с редки храсти. Активна е през деня. Основната ѝ храна са гущерите. Както и таксономически близкият тънък стрелец (Coluber najadum), черновратата стрелушка е изключително бърза и подвижна змия. За разлика от него обаче, макар и рядко, когато е уловена, черновратата стрелушка може слабо да съска.

Стрелушката (Platyceps najadum), наричана също тънък стрелец и синьопетнист смок, е вид змия, срещаща се в Близкия изток и югоизточните части на Европа, включително в България.

Много често я бъркат с червеновратата стрелушка! Достига на дължина до 1,5 m.

Не е отровна, и не хапе силно, когато е заплашена. Тя е много пъргава и се придвижва изключително бързо по клоните на храсти и дървета, откъдето идва и името ѝ.

Стрелушката предпочита скалисти местности с редки храсти. Активна е през деня, като добре се катери по скали, дървета и храсти. Основната ѝ храна са гущери и по-рядко насекоми и гризачи. В началото на лятото женските снасят 4 до 12 силно продълговати яйца с размер около 44 mm. Малките се излюпват около края на август — началото на септември. Не е отровна!

Смокът мишкар (Elaphe longissima) не е отровен, но хапе силно, когато е заплашен.

В древногръцката митология той е един от символите на бога-лечител Ескулап. Името му е дадено именно заради предпочитанията му към малки бозайници.

В България е разпространен в цялата страна до надморска височина 1600 m. По-рядък е в равнинните райони с интензивно земеделие. Този вид предпочита стари широколистни и смесени гори. Активен е през деня, като добре се катери по дървета и храсти. Основната му храна са гризачи, птици, яйца. В средата на лятото женските снасят 2 до 10 обли яйца, често в гниещи пънове.

Малките се излюпват през септември. Силно териториална змия, която през размножителния сезон пази избраното си място на всяка цена, много хора са били буквално гонени от мъжкарите, имайте в предвид, че това животно ще се изправи наподобяващ кобра, ще съска и може да измине 1-2м. докато се откаже от тази гоненица.

Ивичестият смок (Elaphe quatuorlineata), наричан също кощерица, е вид смок, който на дължина достига до 2 метра. Не е отровен, но хапе болезнено ако бъде нападнат и започне да се защитава. Предпочита гористи местности. Активен е през деня, като прекарва голяма част от времето по дърветата. Основната му храна са: птици и гризачи.

Степната усойница (Vipera ursinii), наричана също урсиниева или остромуцунеста усойница, е вид отровна змия от семейство Отровници (Viperidae). В България са намирани общо четири екземпляра – два в платото при Шумен, при село Вердикал, днес част от Банкя, (1927) и при манастира Свети Крал над Княжево (1934). Видът се смята за изчезнал от територията на страната.

Аспидата /Vipera aspis/ е разпространена в Североизточна Испания, по-голямата част от Франция, най-югозападните части на Германия, Западна Швейцария и Италия, включително Сицилия. В България са открити само два екземпляра, при това в началото на 20 век. Единият е от района на Харманли и е уловен през 1933. Другият е намерен в колекцията на Катедрата по зоология на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ без подробности за мястото или годината на улавянето му. Освен тези два екземпляра, на Балканите са намирани и един край Сараево и един край Рипан, южно от Белград.

Аспидата предпочита слънчеви местности със сравнително сухи почви. Най-често се среща по каменисти склонове, но понякога се намира и в равнините. Наричана също каменарка, е вид змия от семейство Отровници (Viperidae), разпространена в Западна и Южна Европа. Обикновено достига дължина 60-65 cm, в редки случаи до 85 cm. Мъжките са по-дълги, но по-тънки от женските. Главата е широка, заострена отпред и ясно отличима от врата. Върхът на муцуната е леко, но отчетливо, повдигнат нагоре. Гръбните шарки варират силно, но много рядко имат ясната зигзагообразна форма, характерна за усойницата (Vipera berus). Жоивораждаща змия! Отровата на аспидата е по-силна от тази на пепелянката, но по-слаба, отколкото при усойницата. Въпреки това ухапването е болезнено, 4% от случаите,в които не е получена медицинска помощ, са фатални, поради алергични реакции.

Пъстрият смок /Elaphe sauromates/ е вид змия от семейство Смокообразни (Colubridae), не е отровен! Наподобява вида ивичест смок (E. quatuorlineata), с който понякога са класифицирани като подвидове на един вид.На дължина достига до 2 метра. Напада много рядко, хапе болезнено само ако се почувства застрашен!

Пъстрият смок е разпространен в Тракия, Северна България, крайдунавските части на Румъния, южните части на Молдова, Украйна и Русия до средното течение на река Дон и района на Волгоград и Северозападен Казахстан.

Среща се и в района на Кавказ, Западен Иран, Северен Ирак, Турция и в изолирано находище в планината Хермон в Сирия. Живее главно в местности със степна растителност, като основната му храна са гризачите.

Смокът стрелец /Coluber caspius/, наричан също синурник, е вид змия, срещаща се главно в югоизточните части на Европа, включително в България. Не е отровен, но хапе силно, когато е заплашен.На дължина достига до 2,5 m. Разпространен в по-голямата част на Балканския полуостров, с изключение на неговите северозападни области. Среща се и на север от река Дунав по нейното долно течение, в Южна Украйна и Молдова, в южната част на басейните на Дон и Волга до Кавказ на юг и Северозападен Казахстан на изток. Среща се също на островите в Егейско море, Северна Турция и в изолиран район в Северна Унгария.

В България е разпространен до надморска височина 1100 m, като липсва по северните склонове на планините и високите полета в западната част на страната. Стрелецът обитава степни и скалисти местности, храсталаци и редки гори, както и обработваеми земи. Активен е през деня, като добре се катери по дървета и храсти. Основната му храна са гризачи, гущери, други змии, дребни птици. В средата на лятото женските снасят 6 до 18 обли яйца с размер около 45 mm. Смокът стрелец зимува самостоятелно или в група от няколко десетки екземпляра в кухини в почвата или скалите. Зимният сън обикновено продължава от края на октомври до края на март, но понякога отделни животни излизат на повърхността и по-рано, когато времето е слънчево.

Жълтоухата водна змия /Natrix natrix/, наричана също обикновена водна змия, е вид змия от семейство Смокообразни (Colubridae), разпространена в голяма част от Евразия и Северозападна Африка. Обикновено е тъмнозелена, кафява или сива на цвят с характерни жълти петна зад главата, откъдето идва и името й. Достига на дължина до 140 cm.

Жълтоухата змия е разпространена по цялата територия на България. Жълтоухата водна змия се храни почти изцяло със земноводни, по изключение с дребни бозайници и риба. Тя плува много добре и обикновено се среща в близост до сладководни водоеми.

 Активна е предимно през деня, макар че при топло време ловува и нощем. Снася в средата на лятото по 8-40 яйца, често в гниеща растителност, торища и други. Малките се излюпват след около 10 седмици и първоначално са дълги 11-18 cm. Тя не е отровна и при улавяне не хапе, но изхвърля бял секрет със силна миризма.

Сивата водна змия /Natrix tessellata/, наричана също дългоглава водна змия, е вид змия от семейство Смокообразни (Colubridae), разпространена в голяма част от Евразия. На дължина достига до 1,4 m, като женските са по-големи от мъжките. Цветът варира от сивкаво-зелен до кафеникав и почти черен, с по-тъмни петна по гърба. Тя не е отровна и при улавяне не хапе, но изхвърля бял секрет със силна миризма.

Още малко от нас…

Знаете ли, че слепокът и змиегущерът са най-бърканите със змия, а всъщност са гущери?

Слепокът /Anguis fragilis/, наричан още и крехар, е вид безкрако влечуго, външно много напомнящо на змия, въпреки че всъщност принадлежи към подразред Гущери (Sauria).

Слепоците са активни през деня и обичат да се припичат на слънце.

Хранят се с охлюви и червеи. Известни са със своето дълголетие – в природата достигат възраст около 30 години, а на затворено – до 54 години. Подобно на повечето видове гущери, слепокът може да откъсне опашката си без сериозна вреда за своето здраве, откъдето идва и името му крехар. Това му помага да се спаси от повечето хищници, които след опит да го заловят остават само с опашката му в ноктите си. Опашката израства отново, макар и най-често с по-малък размер. Друга интересна особеност на слепока, рядка сред влечугите е, че е живороден. През август-септември женските раждат по десетина малки. Те първоначално са сребристи, като постепенно до третата си година придобиват окончателния си цвят. Слепокът достига дължина около 50 cm, рядко до 65 cm. Отличава се от змиите по наличието на клепач, който може да покрива окото, и по преливането между главата и тялото. Кожата е гладка, люспите не се застъпват и, за разлика от змиите, слепокът я сменя на парчета, а не цялата наведнъж. Освен това езикът му не е раздвоен, както при змиите.

Змиегущерът /Ophisaurus apodus/ наричан също жълтокоремен гущер и жълтокоремник, е вид гущер, достигащ на дължина до 150 cm. Той е най-големият гущер, срещащ се в България, а и в цяла Европа.

На външен вид змиегущерът прилича на змия. Краката са труднозабележими – задните достигат дължина от няколко милиметра. Главата му не е отделена от тялото и е почти толкова висока, колкото и широка. За разлика от змиите има на главата си две ушни трапчинки, а очите му са снабдени с клепачи. Цветът му е кафяв, по-светъл по корема и главата. Малките са светлосиви, с по-тъмни ивици, и придобиват окончателния си цвят, когато достигнат дължина около 40 cm. Кожата има пръстеновидни гънки, които му придават вид на гигантски земен червей.

В България змиегущерът е разпространен в югоизточните части на страната – Източните Родопи, долината на Тунджа, Сакар и Странджа и в няколкокилометрова ивица по черноморското крайбрежие до Шабла на север. Изолирани находища има в долината на река Русенски Лом. В миналото е наблюдаван и в Петричко-Саданската котловина, но днес се смята за изчезнал оттам. (Среща се в южните склонове на Беласица в района на ез. Керкини). Змиегущерите в България са от подвида O. a. thracius. Този вид предпочита скалисти терени, обрасли с храсти и треви. През лятото се крие в по-сенчести места, като гори или дерета.

Змиегущерът се храни главно с охлюви и едри насекоми, по-рядко с дребни гущери и гризачи и малки на гнездящи по земята птици. Понякога негова плячка стават дори малки змийчета. Размножава се, като снася яйца. Макар че е по-бърз от повечето змии и гущери, при опасност змиегущерът не бяга, а се опитва да се прикрие, поради което е лесно да бъде заловен. При това той никога не хапе, а само върти бронираната си опашка, която е покрита с твърди рогови ръбести люспи.

Запомнете! Всяко влечуго отнето от дивото и отглеждано в терариумни условия, без научни цели е защитено от закона и това се счита за престъпление!

Те са застрашен вид и са записани в ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ !

Ако желаете да отглеждате змия, винаги сме на ваше разположение за видове, които са развъдени в плен и могат да ви радват всеки ден с великолепния си нрав!

www.jivaexzotika.bg

Автор: Радост Филипова- Kubra

Pin It on Pinterest