Червенопетниста костенурка

Chelonoidis carbonaria

 

Описание

Сухоземна костенурка, среща се в северните части на Южна Африка. Обитава гори с варираща температура и влажност. Размер на възрастните до 30 см. Температура 20 – 30°C, УВБ и УВА лъчите са задълителни. Храни се основно с треви и цветове на храсти, по-рядко плодове и зеленчуци.

Pin It on Pinterest