Select Page

African Helmeted Turtle

Pelomedusa subrufa

 

Описание

Водна костенурка, среща се в Южна Африка и Мадагаскар. Обитава бавни потоци, езера и блата. Достигат до 30 см. Нивото на водата за възрастна костенурка трябва да е поне 30 см с добра филтрация. Температура 25 – 38°C, УВБ светлина над мястото за припичане. Добавяне на калций във водата, както разнообразна храна от гранулирана храна, риба, насекоми и месо, салата, водни растения.

Pin It on Pinterest